Slovesa 5 - Slovesné třídy a vzory.

Ohodnoťte lekci
 
 

Slovesa 5
Slovesné třídy a vzory
- rozdělení sloves do 5 slovesných tříd
Slovesa 1. třídy
   -
vzory: nese, bere, peče, maže, tře
   - poznámky ke vzorům
Slovesa 2. třídy
  
- vzory: tiskne, mine, začne
   -
poznámky ke vzorům
Slovesa 3. třídy
   - vzory: kryje, kupuje
  
- poznámky ke vzorům
Slovesa 4. třídy
   - vzory: prosí, trpí, sází
  
- poznámky ke vzorům
Slovesa 5. třídy
   - vzor: dělá
   -
poznámky ke vzoru
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky