Příslovce.

Ohodnoťte lekci
 
 

Příslovce
Druhy příslovcí
  
- příslovce místa
   - příslovce času
   - příslovce způsobu
   - příslovce příčiny
   - příslovce míry
Tvoření příslovcí
   - způsoby tvoření
        - příslovečné spřežky
        - příslovečná spřežka X předložková vazba
Stupňování příslovcí
   - pravidelné a nepravidelné stupňování příslovcí  
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky