Věta jednoduchá a souvětí.

Ohodnoťte lekci
 
 

Věta jednoduchá a souvětí
Věta jednoduchá
  
- věty dvojčlenné
   - věty jednočlenné
         - větný ekvivalent (jednočlenné věty neslovesné)
Souvětí
   -
spojování vět v souvětí
   - čárka v souvětí
   - druhy souvětí
        - souvětí podřadné
        - souvětí souřadné
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky