Souvětí souřadné. Významové poměry mezi větami hlavními (VH).

Ohodnoťte lekci
 
 

Souvětí souřadné
Významové poměry mezi větami hlavními (VH)
  
- poměr slučovací
   - poměr stupňovací
   - poměr odporovací
   - poměr vylučovací
   - poměr příčinný/důvodový
   - poměr důsledkový

Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky