Vliv prostředí na zdraví člověka - vypracoval Mgr. František Hudek

Ohodnoťte lekci
 
 

Zdraví, nemoc – různé projevy života, reakce organismu na podmínky prostředí.


Prostředí působí na rozvinutí nebo potlačení dědičných vloh a výrazně působí na tělesnou i duševní stránku člověka.


Prostředí (teplota, osvětlení, vlhkost, čistota, ovzduší, mezilidské vztahy) se mění. Organismus na změny reaguje a přizpůsobuje se jim.


Negativní vlivy životního prostředí snižují přizpůsobivost organismu, narušují tělesné a duševní zdraví – výsledkem jsou poruchy – „civilizační onemocnění“.


Příčiny civilizačních onemocnění:

· chemické látky (potraviny, voda)

· zhoršená kvalita ovzduší

· hluk

· problémy životosprávy

· stresové zátěžové situace

· zástavba na úkor zeleně atd.


Rozdělení negativních vlivů vnějšího prostředí na lidský organismus:

· Fyzikální: nevhodná teplota prostředí, hlučnost, vlhkost, záření, prašnost

· Chemické: látky vprostředí – těžké kovy (Pb, As, Hg, Cd), CO, toluen

· Biologické: viry, bakterie, plísně, hlísti, prvoci

· Společenské: hustota obyvatelstva, špatné vztahy v rodině, na pracovišti


Hygiena

lékařský vědní obor, který se zabývá vlivem životních a pracovních podmínek na zdraví člověka (hygiena výživy, práce, bydlení, dětí a dorostu, …)

Imunita = schopnost živých organismů bránit se nákaze

Schéma imunity
Schéma imunity

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky