Druhy vět podle postoje mluvčího.

Ohodnoťte lekci
 
 

Druhy vět podle postoje mluvčího
- věty oznamovací
- věty tázací
    - otázky zjišťovací
    - otázky doplňovací
- věty rozkazovací
- věty přací
- věty zvolací
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky