Zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby.

Ohodnoťte lekci
 
 

Zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby
   - samostatný větný člen
       - osamostatněný větný člen
   - výpustka (elipsa)
   - vsuvka (parenteze)
   - oslovení
   - citoslovce
   - přitakací částice
   - nedokončená věta (apoziopeze)
Chyby ve větné stavbě
   - anakolut
   - zeugma
   - kontaminace
   - atrakce
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky