Pravopisná pravidla - psaní i/í - y/ý po obojetných souhláskách

Ohodnoťte lekci
 
 

Pravopisná pravidla - psaní i/í - y/ý po obojetných souhláskách
1) v předponě
2) v kořenech
       - vyjmenovaných slov
       - slov příbuzných
       - ostatních slov
3) v příponách
4) v koncovkách
       - podstatných jmen
       - přídavných jmen
       - sloves v přítomném čase
       - sloves v rozkazovacím způsobu
       - sloves v minulém čase
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky