Nejstarší slovesné projevy. Počátky písemnictví. Vznik písma.

Ohodnoťte lekci
 
 

Nejstarší slovesné projevy
- nejstarší slovesné projevy
- magické (kouzelné) obřady
- ústní lidová slovesnost (ÚLS)
     - útvary ústní lidové slovesnosti
Počátky písemnictví
- literatura/písemnictví
Vznik písma
- vznik písma
     - druhy písma (např. písmo obrázkové, fonetické apod.)
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Použité zdroje informací

Sochorová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Fragment 2008, 2. vydání.
Maturitní otázky z češtiny. Jiří Mrákota - vydavatelství jazykové literatury, C. Boudy 514/3, 674 01 Třebíč, 1999, 2. vydání.
www.cesky-jazyk.cz
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky