Bible.

Ohodnoťte lekci
 
 

Bible
- Bible neboli Písmo svaté
- vznik Bible
- Bible jako základní kniha křesťanství a judaismu
- význam Bible 
Starý zákon
- Pět knih Mojžíšových (Pentateuch neboli Tóra)
     - 1. kniha - Genesis
- další části Starého zákona
Nový zákon
- evangelia (sv. Marek, Matouš, Lukáš, Jan)
- další části Nového zákona
Poznámky:
- kanonizované texty X apokryfy
- alegorie a paraboly v Bibli
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

  • Název souboru: Bible.pdf
    Velikost souboru: [86,5kB]

Použité zdroje informací

Sochorová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Fragment 2008, 2. vydání.
Maturitní otázky z češtiny. Jiří Mrákota - vydavatelství jazykové literatury, C. Boudy 514/3, 674 01 Třebíč, 1999, 2. vydání.
www.cesky-jazyk.cz
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky