Počátky realismu v české literatuře - K.H.Borovský, B.Němcová.

Ohodnoťte lekci
 
 

Počátky realismu v české literatuře - K.H.Borovský, B.Němcová
- znaky realismu v české literatuře

Karel Havlíček Borovský
a) epigramy - Církvi, Králi, Vlasti, Múzám, Světu
b) cestopisné črty - Obrazy z Rus
c) satiry - Tyrolské elegie, Křest sv. Vladimíra, Král Lávra

Božena Němcová
a) pohádky - Národní báchorky a pověsti, Slovenské pohádky a pověsti
b) národopisné studie - Obrazy z okolí domažlického
c) povídky - Dobrý člověk, Chudí lidé, Pan učitel, Chyže pod horami, Divá Bára
d) tzv. obrazy venkovského života - Babička, V zámku a v podzámčí,      
                  Pohorská vesnice

Ukázky z díla K.H.Borovského
K.H.Borovský - epigramy
K.H.Borovský - Král Lávra

Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Použité zdroje informací

Sochorová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Fragment 2008, 2. vydání.
Maturitní otázky z češtiny. Jiří Mrákota - vydavatelství jazykové literatury, C. Boudy 514/3, 674 01 Třebíč, 1999, 2. vydání.
www.cesky-jazyk.cz
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky