Vláda Jiřího z Poděbrad(1458-1471) - vypracovala Mgr. Šárka Pokorná

Ohodnoťte lekci
 
 


Život
•    Vychován v kališnické víře.
•    Účastnil se bitvy u Lipan na straně panské jednoty.
•    Místo Ladislava Pohrobka byl v čele státu jako zemský správce.
•    1458 zvolen za českého krále.
•    Po náhlé smrti Ladislava Pohrobka se objevilo nařčení, že mladého krále otrávil. Tuto nepravdu definitivně vyvrátily až rozbory Ladislavovy kostry v roce 1985, kdy bylo prokázáno, že mladík zemřel na leukémii.

Politika

Spory se snažil řešit vyjednáváním i za cenu ústupků, ve vnitřní politice podporoval řemesla, obchod a usiloval o klid v zemi.
V zahraniční politice upřednostňoval mírové vztahy s evropskými státy, vypracoval návrh na mírový svaz, kterému by předsedal francouzský král. Vysílal k evropským dvorům poselstva, která měla v Evropě vyvrátit pomluvy o barbarství husitů (Deník Václava Šaška z Bířkova o jízdě a putování Lva z Rožmitálu z Čech až na konec světa v letech 1465 - 67).
Musel bránit zemi před křižáckou výpravou, kterou vedl uherský král Matyáš Korvín.


Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky