Středověká města - vypracovala Mgr. Šárka Pokorná

Ohodnoťte lekci
 
 


V období raného středověku bylo v Evropě málo měst, na našem území byla města zakládána v období kolonizace (nejvíce ve 12.-  13. století), do roku 1300 bylo u nás založeno 120 měst.

Města vznikala u hradů, klášterů, na obchodních křižovatkách nebo na tzv. zeleném drnu (volné, dosud neosídlené prostranství).

Druhy měst:
•    královská (patřila králi, např. Plzeň, Kolín, Znojmo),
•    poddanská (zakládali šlechtici nebo církev),
•    věnná (patřila královně, např. Hradec Králové, Jaroměř, Mělník),
•    horní (těžilo se zde stříbro, např. Kutná Hora, Jihlava, Stříbro).

Obyvatelstvo ve městech rozvrstveno podle majetku:
•    bohatí kupci,
•    řemeslničtí mistři, kramáři,
•    lidé, kteří byli zaměstnaní u kupců a řemeslnických mistrů ( tovaryši, služky, čeledínové, nádeníci).

Řemeslníci se sdružovali v organizace, kterým se říkalo cechy.
Svoje cechy měli soukeníci, mlynáři, pekaři, řezníci, ševci, kováři, kožešníci, sedláři, barvíři i další řemesla.
 

Řízení města
Města podléhala svému zakladateli. Na správě města se podíleli nejbohatší obyvatelé – patriciát, z nich bylo vybíráno 12 konšelů. V čele městské rady stál rychtář.

Architektura středověkých měst

Střed města tvořilo tržiště, od něj směřovaly ulice k městským hradbám, ve kterých bývalo několik bran. Ty se na noc nebo v případě nebezpečí uzavíraly. (Námět: zjisti kolik bran bylo v Třebíči a jak se jim říkalo?) V centru města měli své výstavné domy bohatí obyvatelé, směrem k hradbám se usazovali méně majetní. Nejdůležitějšími budovami byla radnice a kostel.

Panovník uděloval městům výsady=privilegia.
•    tržní - právo pořádat trhy,
•    mílové – v okruhu jedné míle kolem města se bez povolení nesměl usadit cizí řemeslník,
•    hradební – město se smělo opevnit hradbami,
•    hrdelní – městská rada měla pravomoc odsoudit provinilce k smrti,
•    várečné – ve městě se smělo vařit pivo.

 

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky