Anglická revoluce - vypracovala Mgr. Šárka Pokorná

Ohodnoťte lekci
 
 

Příčiny revoluce:
Stuartovci se snažili upevnit absolutní panovnickou moc a přiživit se na výsledcích řemeslného podnikání.
Prohlubovaly se rozdíly mezi jednotlivými částmi království: jih a východ-průmyslově vyspělé oblasti, západ a sever-hospodářsky zaostalé oblasti.
Sílí náboženské konflikty a vytváří se silná opozice proti králi.

Průběh anglické revoluce:

1640 -1642 tzv. dlouhý parlament
Karel I. byl nucen požádat parlament o schválení daní, ale nebyl úspěšný, proto parlament rozpustil. Protože jeho existence trvala pouze několik týdnů, říkalo se mu krátký parlament.
Král se ale bez schválení nových daní neobešel, proto svolává parlament nový a doufá, že ho tentokrát podpoří. Nová sněmovna je ještě radikálnější a požaduje od Karla I. další ústupky. Pro nový parlament se vžilo označení dlouhý parlament. V roce 1642 chtěl Karel I. zatknout nejodbojnější členy parlamentu, ale když dorazil do sněmovny, nikdo z nich tam nebyl. Tato prohra se pro něj stala osudnou.

1642 – 1649 občanská válka
Karel I. opustil Londýn, protože se obával o svoji bezpečnost, země se rozdělila na přívržence krále a parlamentu. Konflikt přerostl v ozbrojená střetnutí, v nichž zpočátku vítězila královská vojska. Změna nastala po roce 1645, kdy vojsko parlamentu zvítězilo v bitvě u Naseby. Za obrat vděčilo parlamentní vojsko Oliveru Cromwellovi, který zavedl armádu nového typu. V praxi to znamenalo, že se důstojníkem mohl stát i prostý vojín. Vojáci tak získali k boji motivaci.
 
1649 – 1660 období republiky a protektorátu
Král Karel I. byl parlamentem obviněn z vlastizrady, zvláštním tribunálem uznán vinným a na počátku roku 1649 popraven. V roce 1653 byla vypracována nová ústava, která veškerou pravomoc svěřuje lordu-protektoru, tj. Oliveru Cromwellovi.
Dlouhou dobu bylo soupeřem Anglie Nizozemí, obě země se přely o obchod a dopravu. V roce 1651 byl vydán zákon o plavbě, tj. navigační akta. Bylo zakázáno dovážet do Anglie zboží na jiných lodích než anglických.
Krátce po smrti O. Cromwella byla znovu obnovena monarchie, na trůn byl v roce 1660 povolán syn zavražděného krále Karel II.

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky