Obecné výklady o jazyce.

Ohodnoťte lekci
 
 

Obecné výklady o jazyce
Jazyk a řeč
   - jazyk, národní jazyk
   - řeč
Jazykové rodiny
  
- např. jazyky indoevropské, ugrofinské, altajské atd.)
Indoevropská jazyková rodina
   -
např. jazyky slovanské, germánské, románské atd.
Slovanské jazyky
   -
jazyky: a) západní
                  b) východní
                  c) jižní
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky