Norma a kodifikace. Jazykové příručky. Jazykověda.

Ohodnoťte lekci
 
 

Norma a kodifikace. Jazykové příručky. Jazykověda.
Norma a kodifikace
   - norma
   - kodifikace
Jazykové příručky
  
- nejdůležitější jazykové příručky pro běžné uživatele
Jazykověda
   - 
jazykověda (lingvistika)
   - jazykovědné disciplíny:
        - lexikologie
             - sémantika
             - derivatologie
        - mluvnice (gramatika)
             - fonetika, fonologie
             - grafémika
             - morfologie
             - syntax
        - sloh (stylistika)

Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky