Útvary národního jazyka.

Ohodnoťte lekci
 
 

Útvary národního jazyka
Národní jazyk
  
- národní jazyk
   - mateřský jazyk
Rozvrstvení národního jazyka
  
1) spisovné útvary národního jazyka
          - spisovný jazyk/spisovná čeština
          - hovorový jazyk/hovorová čeština
   2) nespisovné útvary národního jazyka
       a) podle zeměpisného rozrůznění
          - nářečí (dialekty) - viz Mapka nářečních oblastí ČR
          
- nadnářečí (interdialekty)
       b) podle sociálního rozrůznění
          - profesní mluva
          - slang
          - argot
          
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky