Francie Ludvíka XIV. - vypracovala Mgr. Šárka Pokorná

Ohodnoťte lekci
 
 

„Stát jsem já,“  prohlašoval údajně Ludvík XIV. a sděloval tak světu, že jeho forma vlády je absolutistická. Měl zálibu v luxusu a své nové sídlo ve Versailles si nechal král Slunce vystavět skutečně velkoryse.
Ludvík XIV. značné finanční prostředky utrácel za přepychový život svého královského dvora, za výstavbu versailleského zámku a vedení války o španělské dědictví.
Státní pokladna byla ve Francii řízena ministrem Colbertem, který v praxi uplatňoval ekonomickou teorii merkantilismu. Podle něj se této francouzské variantě říkalo colbertismus. Podporoval vývoz zboží a snažil se prostřednictvím daní omezit dovoz hotových výrobků.
Přímé zásahy státu do ekonomiky omezily volnou konkurenci a měly zabránit úniku zlata ze země. Podpořil vznik obchodních společností pro styk se zámořím a kolonizaci Kanady a Lousiany. Podporoval také zakládání královských manufaktur.
Francii během vlády Ludvíka XIV. velmi vyčerpávaly války, zejména válka o španělské dědictví. Ludvík na španělský trůn uprázdněný po Habsburcích prosazoval (nakonec úspěšně) svého vnuka Filipa. Francie sice ve válce, která trvala od roku 1701 do roku 1714, prosadila svůj cíl, ale pouze pod podmínkou, že se Francie  a Španělsko nikdy nespojí pod vládou jednoho panovníka. Navíc náklady na vedení války natolik zatížily státní pokladnu, že se Francie začala nezadržitelně zadlužovat.
Přes všechny negativní dopady se během vlády Ludvíka XIV. stala Francie symbolem pro vznešenost, módu a kulturu obecně. Ludvík velkoryse podporoval umělce, sám se aktivně věnoval hudbě a baletu, francouzština se stala jazykem urozených kruhů.
 


Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky