Jan Amos Komenský (1592 – 1670) - vypracovala Mgr. Šárka Pokorná

Ohodnoťte lekci
 
 byl uznávaný český pedagog, teolog a filozof.
Život:
Místo jeho narození není jednoznačně stanoveno, nejčastěji se uvádí Nivnice u Uherského Brodu. Studoval v Přerově, na univerzitě v Heidelbergu, je vysvěcen na kněze a odchází do Fulneku. Po porážce stavovského povstání musel Fulnek opustit a ukrývat se na různých místech v Čechách. Protože odmítl přestoupit na katolickou víru, musel v roce 1628 české království opustit a odejít do polského Lešna. Začal se výrazněji věnovat pedagogice, napsal významný spis Velká didaktika, kde objasnil metody a formy práce moderní pedagogiky. Stále doufá, že se bude moci vrátit domů, proto stále píše česky. Je zván do zahraničí, pobývá v Anglii, Nizozemí, Švédsku nebo v Uhrách. Po vestfálském míru pochopil, že se už nikdy do Čech nevrátí. Zemřel v Nizozemí, je pochován v Naardenu.
Pedagogické dílo:
Komenský zdůrazňoval, že vzdělávání nikdy nekončí, že je neustálé. Po ukončení školní docházky by měl člověk cestovat.
Při výchově a vzdělávání prosazoval následující zásady:
•    zásada názornosti
•    zásada systematičnosti a soustavnosti - učivo by na sebe mělo navazovat, nejen v jednotlivých předmětech, ale i mezi nimi. Je třeba zajistit soustavný vzdělávací režim
•    zásada aktivnosti - žáci by měli své poznatky získávat vlastní zkušeností využívat je v praxi
•    zásada trvalosti - je třeba soustavně učivo opakovat
•    zásada přiměřenosti - učitel by měl vycházet z věkových a individuálních schopností dětí
Velká didaktika (latinsky Didactica Magna), Brána jazyků otevřená , Informatorium školy mateřské, Orbis pictus (Svět v obrazech)
Filozofické a teologické spisy:
Labyrint světa a ráj srdce, Listové do nebe, Kšaft umírající matky jednoty bratrské
 
Rytina, na které je zachycen J. A. Komenský, autorem je pravděpodobně Václav Hollar

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky