Petr I. Veliký - vypracovala Mgr. Šárka Pokorná

Ohodnoťte lekci
 
 

Na ruský trůn nastoupil po smrti svého staršího bratra a poté, co další kandidát byl uznán slaboduchým a v roce 1696 zemřel. Petr se od počátku vlády snažil Rusko reformovat a vytvořit z něj moderní velmoc podle západoevropského vzoru. Těsně před definitivním převzetím moci se zúčastnil studijní cesty po západní Evropě, cestoval jako Petr Michajlov, v Německu se učil u pruského plukovníka umění dělostřelectva, v Nizozemí pracoval v loděnicích jako řadový tesař, společně se svými spolupracovníky za dva měsíce postavil válečnou loď.
Po návratu do Ruska své zkušenosti uplatňoval při svých reformách.

Reformy Petra Velikého:
•    Dával kupcům peníze, aby mohli rozšířit svoje podnikání,
•    podporoval vznik manufaktur,
•    zakázal dovoz zboží, které bylo souběžně vyráběno v Rusku,
•    prosazoval změny v tradičním stylu oblékání,
•    založil armádu, vojenské námořnictvo,
•    celou zemi rozdělil na deset gubernií, které vedli dosazení gubernátoři,
•    církev podřídil carské moci,
•    podporoval rozvoj školství a vzdělanosti,
•    zjednodušil písmo, novému písmu se říkalo graždanka,
•    založil noviny (první noviny se jmenovaly Vědomosti),
•    připravil založení Akademie věd (vznikla v roce 1725, kdy Petr zemřel),
•    zvítězil nad Švédskem v tzv. severní válce, a tak vybojoval přístup k Baltskému moři,
•    v roce 1703 založil Sankt Petěrburg (Petrohrad), který měl svou nádherou a výstavností konkurovat městům západní Evropy.

 

Portrét Petra Velikého
Portrét Petra Velikého

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky