Psaní čárky ve větě jednoduché.

Ohodnoťte lekci
 
 

Psaní čárky ve větě jednoduché
- výrazy, které ve větě jednoduché oddělujeme čárkou
     - jednotlivé složky několikanásobného větného členu
     - přívlastek volný
     - přístavek
     - vysvětlivky, výčty nebo volně připojené větné členy
     - rozvitá přechodníková vazba
     - rozvitá infinitivní vazba
     - vsuvka
     - samostatný větný člen
     - oslovení
     - samostatná citoslovce
- výrazy, které ve větě jednoduché neoddělujeme čárkou
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky