Psaní čárky v souvětí.

Ohodnoťte lekci
 
 

Psaní čárky v souvětí
- části, kterpé v souvětí oddělujeme čárkou
     - souřadně spojené věty hlavní (VH)
     - souřadně spojené věty vedlejší (VV)
     - věty hlavní (řídící) od vět vedlejších (závislých)
- poznámky
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky