Školní a webové informační centrum

Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů.

Školní a webové informační centrum 

Cílem projektu je umožnit žákům přístup k učivu, které bude zpracováno v elektronické podobě a zpřístupněno ve školním nebo webovém informačním centru.

Předpokladem je, že služby centra budou moci využívat žáci školy v průběhu svého vzdělávání na základní škole i po jeho skončení. Vedle obsahu učiva budou zpracované materiály obsahovat testy, návrhy projektů, seminárních prací a odkazy na další doplňkovou literaturu. Učivo bude diferencováno, žáci mohou využívat pouze tu část, která je pro jejich vzdělávání nejvýhodnější.

Součástí projektu bylo i vybudování školního informačního centra s počítači a interaktivní tabulí.

 Školní a webové informační centrum pro 1. stupeň základní školy

Cílem projektu je umožnit žákům 1. stupně přístup k učivu, které bude zpracováno v elektronické podobě a zpřístupněno ve školním nebo webovém informačním centru.

Předpokladem je, že služby centra budou moci využívat žáci školy v průběhu svého vzdělávání na základní škole i po jeho skončení. Vedle obsahu učiva budou zpracované materiály obsahovat testy, návrhy projektů, seminárních prací a odkazy na další doplňkovou literaturu. Učivo bude diferencováno, žáci mohou využívat pouze tu část, která je pro jejich vzdělávání nejvýhodnější.

Vzhledem k rostoucímu počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, počtu cizinců s různou úrovní znalosti českého jazyka a nutnosti diferencovat formy práce podle cílové skupiny bude přehledná forma elektronického zpracování náplně jednotlivých předmětů velkým přínosem.

[Čj.l ] 2. st. - Český jazyk - literatura

 

Osmý ročník

 • Nejstarší slovesné projevy. Počátky písemnictví. Vznik písma.
  Základní pojmy: nejstarší slovesné projevy, ústní lidová slovesnost (ÚLS), útvary ústní lidové slovesnosti, literatura, písemnictví, písmo
   
 • Nejstarší literární památky.
  Základní pojmy: Mezopotámie, Epos o králi Gilgameši, epos, písemnictví hebrejské, tzv. diaspora, Starý zákon, Bible, egyptská kultura, hieroglyfy, Champollion, indická kultura, sanskrt, tzv. védy, Mahábhárata, Rámájana, Kámasútra, čínské písemnictví, Konfucius, konfucianismu, Tu Fu, Li Po, arabské umění, islmám, Mohamed, Korán
  hodnocení lekce
   
   
 • Bible.
  Základní pojmy: bible, Písmo svaté, křesťanství, judaismus, Starý zákon, Nový zákon, Pět knih Mojžíšových, Tóra, evangelia, apokryfy
  hodnocení lekce
   
   
 • Starověké a středověké eposy.
  Základní pojmy: epos, Epos o králi Gilgameši, Homér, Ilias (Iliada), Odyssea, hrdinské eposy, Beowulf, Píseň o Rolandovi, Tristan a Izolda, Píseň o Cidovi, Píseň o Nibelunzích, Slovo o pluku Igorově
  hodnocení lekce
   
   
 • Vznik staroslověnského písemnictví na Velké Moravě.
  Základní pojmy: Velká Morava, 9. století, Rastislav I., křesťanství, východofranská říše, byzantská říše, Michael III., Konstantin (Cyril) a Metoděj, r. 863, tzv. cyrilometodějská mise, christianizace, staroslověnština, hlaholice, cyrilice, staroslověnské literární památky, Proglas, Život Konstantinův, Život Metodějův, tzv. moravsko-panonské legendy
  hodnocení lekce
   
   
 • Středověká literatura v našich zemích.
  Základní pojmy: Kosmas, Kronika česká (Chronica Boemorum), Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave, Alexandreis, Dalimilova kronika
   
 • Literatura doby Karla IV.
  Základní pojmy: Karel IV., Vita Caroli, Legenda o sv. Kateřině, Legenda o sv. Prokopu, Mastičkář, Tkadleček, Trojanská kronika, prvotisky (inkunábule), Hradecký rukopis, Satiry o řemeslnících a konšelích, Desatero kázanie božie, Bajka o lišce a džbánu, Podkoní a žák, Závišova píseň
  hodnocení lekce
   
   
 • Husovi předchůdci. Jan Hus.
  Základní pojmy: husitské hnutí, reformace, Husovi předchůdci, Tomáš Štítný ze Štítného, Mistr Jan Hus, Karlova univerzita, Betlémská kaple, Dekret kutnohorský, pravopis spřežkový, pravopis diakritický, Husovi pokračovatelé
  hodnocení lekce
   
   
 • Literatura doby husitské a pohusitské. Petr Chelčický.
  Základní pojmy: tzv. Budyšínský rukopis, Vavřinec z Březové, Ktož jsú boží bojovníci, tzv. Jistebnický kancionál, chorál, kancionál, Petr Chelčický, traktát, jednota bratrská, Řehoř Krajčí, Bible kralická
   
 • Renesance a humanismus ve evropské literatuře.
  Základní pojmy: renesance, humanismus, humanisté, Michelangelo Buonarroti, Raffael Santi, Tizián, Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Francois Villon, tzv. villonská balada, Francois Rabelais, Pierre Ronsard, Michel de Montaigne, skupina Plejáda
  hodnocení lekce
   
   
 • William Shakespeare
  Základní pojmy: William Shakespeare, Stratford nad Avonou, Ann Hathawayová, Služebníci lorda komořího, divadlo Globe, tzv. blankvers, komedie, tragédie, sonety, tzv. anglický sonet
  hodnocení lekce
   
   
 • Renesance a humanismus v české literatuře.
  Základní pojmy: renesance, humanismus, humanisté, raný humanismus, Johannes Gutenberg, latinský humanismus, Jan Mladší z Rabštejna, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, český humanismus, Viktorín Kornel ze Všehrd, Zikmund Hrubý z Jelení, Řehoř Hrubý z Jelení, Mikuláš Konáč z Hodiškova, Lukáš Pražský, Hynek z Poděbrad, zobecněný humanismus, Martin Kuthen, Václav Hájek z Libočan, Oldřich Prelát z Vlkanova, Beneš Optát, Petr Gzela, Václav Philomates, Jan Blahoslav, popularizovaný humanismus, Daniel Adam z Veleslavína, Jan Campanus Vodňanský, Tadeáš Hájek z Hájku, Jan Jessenius, Mikuláš Dačický z Heslova, Václav Budovec z Budova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Václav Vratislav z Mitrovic, Pavel Kyrmezer, emigrantská literatura, rekatolizace, germanizace, Pavel Stránský, Pavel Skála ze Zhoře, Jiří Třanovský, Jan Amos Komenský
  hodnocení lekce
   
   
 • Cestopisy a cestopisná literatura.
  Základní pojmy: cestopis, Marco Polo, John de Mandeville, Cyrano z Bergeracu, Jonathan Swift, Václav Šašek z Bířkova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jan Neruda, MUDr. Emil Holub, Karel Čapek, Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund, Miloslav Stingl, Ing. Pavel Pavel
  hodnocení lekce
   
   
 • Romantismus ve světové literatuře.
  Základní pojmy: romantismus, byronismus, titanismus, téma tzv. zbytečného člověka
   
 • Romantismus v české literatuře - K.H.Mácha
  Základní pojmy: romantismus, Karel Hynek Mácha, Máj, zpěvy, intermezza, zvukomalebnost, zvukosled, epiteton, metafora, personifikace, kontrast, oxymorón, apostrofa, pleonasmus, gradace, jamb
   
 • Realismus ve světové literatuře.
  Základní pojmy: realismus, znaky realismu, kritický realismus, Charles Darwin, Honoré de Balzac, Gustav Flaubert, bovarismus, Émile Zola, Guy de Maupassant, Charles Dickens, Robert Louis Stevenson, Thomas Hardy, Mark Twain, N.V.Gogol, I.S.Turgeněv, I.A.Gončarov, L.N.Tolstoj, F.M.Dostojevskij, A.P.Čechov, Henryk Sienkiewicz, Henrik Ibsen
   
 • Počátky realismu v české literatuře - K.H.Borovský, B.Němcová.
  Základní pojmy: realismus, Karel Havlíček Borovský, Brixen, politické satiry, epigramy, Božena Němcová, Babička, tzv. idea dobrého člověka
   
 • Realismus v české literatuře.
  Základní pojmy: realismus, realismus vědecký, Jan Gebauer, Tomáš Gariggue Masaryk, venkovská próza, Karel Václav Rais, Teréza Nováková, Antal Stašek, Jindřich Šimon Baar, Jan Herben, Josef Holeček, realistické drama, František Věnceslav Jeřábek, Emanuel Bozděch, František Ferdinand Šamberk, František Adolf Šubert, Josef Jiří Kolár, Ladislav Stroupežnický, Gabriela Preissová, Alois a Vilém Mrštíkové
  hodnocení lekce
   
   

Devátý ročník

 • Májovci.
  Základní pojmy: májovci, almanach Máj, almanach, Jan Neruda, fejeton, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá, libreto, Adolf Heyduk, Václav Šolc, Rudolf Mayer, Jakub Arbes, romaneto
  hodnocení lekce
   
   
 • Ruchovci a lumírovci.
  Základní pojmy: ruchovci, almanach, Ruch, tzv. "škola národní", lumírovci, Lumír, tzv. "škola kosmopolitní", Svatopluk Čech, Eliška Krásnohorská, Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer
  hodnocení lekce
   
   
 • Historický román. Alois Jirásek
  Základní pojmy: historický román, Walter Scott, Alois Jirásek, Zikmund Winter, Sofie Podlipská, Václav Beneš Třebízský, Josef Svátek
   
 • Samizdatová a exilová literatura.
  Základní pojmy: samizdatová literatura, Petlice, Export, exilová literatura, 68 Publishers, Index, Poezie mimo domov, Arkýř, Křesťanská akademie, Ivan Wernisch, Libor Koval, Daniel Strož, Ivan Diviš, Karel Kryl, Jaroslav Hutka, Pavel Kohout, Josef Škvorecký, Milan Kundera, Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Ferdinand Peroutka, Jan Trefulka, Jiří Gruša, Zdena Salivarová, Eva Kantůrková
  hodnocení lekce
   
   
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky